Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 гр. Г.Т., 25.10.2018г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд – Г.Т., наказателна колегия, в публично заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

 

Председател : Росен С.

 

 

с участието на секретаря Радостина Стоянова разгледа докладваното от Председателя н.а.х.д. № 196 по описа на Районен съд – Г.Т. за 2018г.      

 

Р Е Ш И :

 

 

ПРИЗНАВА С.Г.С., роден на ***г*** Т., обл. Д., ************, ЕГН - **********,

 

 

за виновен в това, че:

 

 

На 24.07.2017г. в с. К., общ.Г.Т., обл. Д., по хулигански подбуди, чрез нанасяне на удари с дървен кол в областта на главата и тялото, причинил на В.С.М. *** Т., лека телесна повреда – разкъсно контузна рана на меки черепни обвивки и кръвонасядане по гръдния кош, изразяваща се в разстройство на здравето извън случаите на чл.128 и чл. 129 от НК, а именно временно разстройство на здравето неопасно за живота - престъпление по чл.131, ал. І, т.12 във вр. с чл. 130, ал.І от НК.

На основание чл.78а, ал.І във вр. с чл.131, ал. І, т.12 във вр. с чл. 130, ал.І от НК, ОСВОБОЖДАВА С.Г.С. от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1000.00 /хиляда/лева.

ОСЪЖДА С.Г.С. с ЕГН - **********, да заплати по сметка на ОД на МВР – Д., сторените на досъдебно производство №178/2017г. по описа на РУ - Г.Т., в размер на двеста тридесет и два лева и седемдесет и шест стотинки/232.76лв./.

ПОТВЪРЖДАВА наложената на С.Г.С. с ЕГН - **********, мярка за неотклонение от типа “Подписка” до влизане на Решението в сила.

 

          Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Д. в 15-дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

 

 

                    Съдия: