Р Е Ш Е Н И Е

 

6

 

 гр. Г.Т., 04.02.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд – Г.Т., наказателна колегия, в публично заседание на четвърти февруари две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 

Председател : Росен Стоянов

 

 

с участието на секретаря Радостина Стоянова разгледа докладваното от Председателя н.а.х.д. № 00298 по описа на Районен съд – Г.Т., за 2018г.      

 

 

Р Е Ш И :

 

 

Признава:

Д.В.Г., роден на ***г*** Т., обл. Д., , ЕГН – **********;

С.Р.Й., роден на ***г***, обл. Д., , ЕГН – **********,

 

за виновни в това, че

 

На 21.05.2018г. в гр. Г.Т., като непълнолетни, но след като съ разбирали свойството и значението на извършеното и са могли да ръководят постъпките си, в съучастие с И. Г.И., като съизвършители повредили противозаконно чужда движима вещ – лек автомобил „Опел Вектра“ с рег.****, собственост на Й. Ж. Й., като причинените вреди са на стойност 403.70лева(четиристотин и три лева и седемдесет стотинки) – престъпление по чл. 216, ал.І във вр. с чл. 20, ал.ІІ, във вр. с чл. 63, ал.І, т.4 от НК.  

На основание чл. 78а, ал.VІ във вр. с ал.І от НК и чл. 216, ал.І във вр. с чл. 20, ал.ІІ, във вр. с чл. 63, ал.І, т.4 от НК ОСВОБОЖДАВА Д.В.Г. и С.Р.Й. от наказателна отговорност, като НАЛАГА: на Д.В.Г. административно наказание „Обществено порицание”, което да бъде изпълнено чрез публикация в местния печат, на С.Р.Й. административно наказание „Обществено порицание”, което да бъде изпълнено чрез публикация в местния печат.

 

ПОТВЪРЖДАВА наложената на Д.В.Г. с ЕГН – ********** и С.Р.Й. с ЕГН – **********, мярка за неотклонение от типа “под надзор на родител” до влизане на Решението в сила.

ОСЪЖДА Д.В.Г. с ЕГН – ********** и С.Р.Й. с ЕГН – **********, с гореснетата самоличност солидарно да заплатят сторени разноски по делото в размер на 735.08лева (седемстотин тридесет и пет лева и осем стотинки) по сметка на ОД на МВР - Д..

След влизане на Решението в сила приложените веществени доказателства – 1чифт маратонки „Найк“ №44 да се върнат на Д.В.Г.; 1 чифт маратонки „Найк“ №40  да се върнат на С.Р.Й.; 1бр. парче бетон и 1бр. метален сгъваем нож да се отнемат в полза на държавата, след което да бъдат унищожени.

 

            Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Д., в 15-дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

 

 

                    Съдия: