Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 гр. Г.Т., 06.02.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд – Г.Т., наказателна колегия, в публично заседание на шести февруари две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 

Председател : Росен Стоянов

 

 

с участието на секретаря Радостина Стоянова разгледа докладваното от Председателя н.а.х.д. № 00001 по описа на Районен съд – Г.Т., за 2019г.        

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПРИЗНАВА С.С.М., роден на ***г*** Т., обл. Д., , ЕГН - **********,

 

 

за виновен в това, че:

 

 

На 03.01.2019г. в гр. Г.Т., по ул. „Я.“ в посока с. Л., общ. Г.Т., управлявал моторно превозно средство „Ф. М.“ с peг. № ***, нерегистрирано по надлежния ред – служебно прекратена регистрация на 25.09.2018г. на осн. Чл.143, ал.ХV от ЗДвП - престъпление по чл. 345, ал. ІІ от НК.

На основание чл.78а, ал.І във вр. с чл. 345, ал. ІІ от НК, ОСВОБОЖДАВА С.С.М. с ЕГН - **********, от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1000.00 /хиляда/лева.

ПОТВЪРЖДАВА наложената на С.С.М. с ЕГН - **********, мярка за неотклонение от типа “Подписка” до влизане на Решението в сила.

 

 

          Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Д., в 15-дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

 

 

                    Съдия: