Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 гр. Г.Т., 07.03.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд – Г.Т., наказателна колегия, в публично заседание на седми март  две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 

Председател : Росен Стоянов

 

 

с участието на секретаря Р.С. разгледа докладваното от Председателя н.а.х.д. № 00018 по описа на Районен съд – Г.Т., за 2019г.        

 

 

Р Е Ш И :

 

 

 

ПРИЗНАВА Ж.Д.И., роден на ***г*** Т., обл.Д., ЕГН – **********, 

 

 

за виновен в това, че:

 

 

На 08.02.2019г. в около 7:30 по ул. „Т.м.“ в гр. Г.Т., област Д., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил с марка „Пежо 405“ с рама № *** , което не е регистрирано по надлежния ред, с прекратена регистрация на 27.11.2018г.. поради неспазване на законовия срок за регистрация от закупуване на автомобила - престъпление по чл. 345, ал. ІІ от НК.

На основание чл.78а, ал. І във вр. с чл. 345, ал. ІІ от НК, ОСВОБОЖДАВА Ж.Д.И. с ЕГН – **********, от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1000.00 /хиляда/лева.

ПОТВЪРЖДАВА наложената на Ж.Д.И. с ЕГН – **********, мярка за неотклонение от типа “Подписка” до влизане на Решението в сила.

 

 

          Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Д., в 15-дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

 

 

           Съдия: