Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 гр. Г.Т., 18.04.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд – Г.Т., наказателна колегия, в публично заседание на осемнадесети април две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 

Председател : Росен С.

 

 

с участието на секретаря Радостина Стоянова разгледа докладваното от Председателя н.а.х.д. № 00037 по описа на Районен съд – Г.Т., за 2019г.     

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПРИЗНАВА И.И.И., роден на ***г***, , ЕГН – **********;

 

 

за виновен в това, че

 

На 08.04.2017г. в гр.Д., като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното, и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с М. М. Б., като съизвършител, отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор - лакове за нокти, УВ лампа за печене на нокти, комплект инструменти за маникюр, дамска чанта, очила и 1,5 литра моторно масло, всичко на обща стойност 291.51лева(двеста деветдесет и един лева и петдесет и една стотинки) от владението на К. Г. К., без ничие съгласие с намерение противозаконно да присвои имуществото - престъпление по чл.195, ал.І, т.2 във вр.с чл.194 ал.І, във вр.с чл.20, ал.ІІ, във вр.с чл.63. ал.І, т.3 от НК. 

На основание чл. 78а, ал.VІ във вр. с ал.І от НК и чл.195, ал.І, т.2 във вр.с чл.194 ал.І, във вр.с чл.20, ал.ІІ, във вр.с чл.63. ал.І, т.3 от НК. ОСВОБОЖДАВА И.И.И. от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „Обществено порицание”, което да бъде изпълнено чрез публикация в местния печат.

 

ПРИЗНАВА В.В.Д., роден на ***г*** Т., обл. Д., , ЕГН – **********;

 

 

за виновен в това, че

 

На 10.04.2017г. в гр. Г.Т., като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното, и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с М. М. Б.и Е.И.К., като съизвършител, чрез използване на техническо средство – ключ, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - л.а. „О. В.“ с рег.№ **** на стойност 2669.80лева(две хиляди шестотин шестдесет и девет лева и осемдесет стотинки) от владението на Й. Н. Й., без ничие съгласие с намерение да го ползва, като при това е последвала повреда на стойност 301.40лева(триста и един лева и четиридесет стотинки) - престъпление по чл.346. ал.ІІ, т.1 и т.3 във вр.с ал.І, във вр.с чл.20, ал.ІІ, във вр.с чл.63, ал.І, т.3 от НК. 

На основание чл. 78а, ал.VІ във вр. с ал.І от НК и чл.346. ал.ІІ, т.1 и т.3 във вр.с ал.І, във вр.с чл.20, ал.ІІ, във вр.с чл.63, ал.І, т.3 от НК. ОСВОБОЖДАВА В.В.Д. от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „Обществено порицание”, което да бъде изпълнено чрез публикация в местния печат.

 

ПРИЗНАВА Е.И.К., роден на ***г***, , ЕГН – **********;

 

 

за виновен в това, че

 

На 10.04.2017г. в гр. Г.Т., като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното, и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с М. М. Б. и В.В.Д., като съизвършител, чрез използване на техническо средство – ключ, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - л.а. „О. В.“ с рег.№ *** НХ на стойност 2669.80лева(две хиляди шестотин шестдесет и девет лева и осемдесет стотинки) от владението на Й. Н. Й., без ничие съгласие с намерение да го ползва, като при това е последвала повреда на стойност 301.40лева(триста и един лева и четиридесет стотинки) - престъпление по чл.346, ал.ІІ, т.1 и т.3 във вр.с ал.І, във вр.с чл.20, ал.ІІ, във вр.с чл.63, ал.І, т.3 от НК. 

На основание чл. 78а, ал.VІ във вр. с ал.І от НК и чл.346, ал.ІІ, т.1 и т.3 във вр.с ал.І, във вр.с чл.20, ал.ІІ, във вр.с чл.63, ал.І, т.3 от НК. ОСВОБОЖДАВА Е.И.К. от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „Обществено порицание”, което да бъде изпълнено чрез публикация в местния печат.

 

 

ПРИЗНАВА С.Д.Д., роден на ***г*** Т., обл. Д., ., ЕГН – **********;

 

 

за виновен в това, че

 

На 10.04.2017г. в гр. Г.Т., като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното, и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с М.М. Б. и А. И. ., като съизвършител, чрез използване на техническо средство – ключ, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство - л.а. „БМВ 218 ТДС“ с рег.№ **** на стойност 1980лева(хиляда деветстотин и осемдесет лева) от владението на Д. Г. Д., без ничие съгласие с намерение да го ползва, като деянието е останало недовършено поради независещи от дееца причини - престъпление по чл.346, ал.ІІ, т.3 във вр.с ал.І,във вр. с чл. 18, ал.І, във вр.с чл.20, ал.ІІ, във вр.с чл.63, ал.І, т.3 от НК. 

На основание чл. 78а, ал.VІ във вр. с ал.І от НК и чл.346, ал.ІІ, т.3 във вр.с ал.І,във вр. с чл. 18, ал.І, във вр.с чл.20, ал.ІІ, във вр.с чл.63, ал.І, т.3 от НК. ОСВОБОЖДАВА С.Д.Д. от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „Обществено порицание”, което да бъде изпълнено чрез публикация в местния печат.

 

ПОТВЪРЖДАВА наложената на И.И.И. с ЕГН – ********** и С.Д.Д. с ЕГН – **********, мярка за неотклонение от типа “под надзор на родител”, като и на В.В.Д. с ЕГН – ********** и Е.И.К. с ЕГН – **********, мярка за неотклонение от типа „Подписка“ до влизане на Решението в сила.

ОСЪЖДА:

И.И.И. с ЕГН – **********, с гореснетата самоличност да заплати сторени разноски по делото в размер на 538.04лева (петстотин тридесет и осем лева и четири стотинки) по сметка на ОД на МВР - Д..

В.В.Д. с ЕГН – **********, с гореснетата самоличност да заплати сторени разноски по делото в размер на 542.16лева (петстотин четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки) по сметка на ОД на МВР - Д..

Е.И.К. с ЕГН – **********, с гореснетата самоличност да заплати сторени разноски по делото в размер на 542.16лева (петстотин четиридесет и два лева и шестнадесет стотинки) по сметка на ОД на МВР - Д..

С.Д.Д. с ЕГН – **********, с гореснетата самоличност да заплати сторени разноски по делото в размер на 479.68лева (четиристотин седемдесет и девет лева и шестдесет и осем стотинки) по сметка на ОД на МВР - Д..

 

            Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Д., в 15-дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

 

 

                    Съдия: