Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 гр. Г.Т., 29.07.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд – Г.Т., наказателна колегия, в публично заседание на двадесет и девети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 

Председател : Росен С.

 

 

с участието на секретаря Радостина Стоянова разгледа докладваното от Председателя н.а.х.д. № 00089 по описа на Районен съд – Г.Т., за 2019г.     

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПРИЗНАВА Д.Т.С., роден на 08.06.2077г. в гр. Д., живущ ***, български гражданин, със средно образование, неженен, работещ, неосъждан, ЕГН – **********;

 

 

за виновен в това, че

 

На 11.10.2018г. в с. В., общ. Г.Т., обл. Д., по републикански път № III-296 /гр. К. - гр. Г.Т./, в посока към с. П., общ. Г.Т., при управление на моторно превозно средство - лек автомобил, марка „Ауди - 80“, с регистрационен номер № ***********, нарушил следните правила за движение по пътищата: по чл. 20 ал. І от ЗДвП, по чл. 20 ал. ІІ ,изр. 1 от ЗДвП, по чл. 21 ал. І от ЗДвП, по чл. 25 ал. І от ЗДвП и по чл. 44 ал. 2 от ЗДвП и по непредпазливост, причинил на С.Г.И.с ЕГН – **********,***, средна телесна повреда, изразяваща се в открито счупване на двете кости на лявата подбедрица, довели до трайно затруднение на движението на долния ляв крайник, за период около 3-4 месеца - престъпление по чл. 343, ал. І, б.„б“, пр.2 във вр. с чл.342, ал.І от НК, във вр. с чл. 20, ал. І, чл. 20 ал. ІІ изр.1, чл. 21 ал. І, чл. 25 ал. І и чл. 44 ал.ІІ от ЗДвП. 

На основание чл. 78а, ал.І от НК и чл. 343, ал. І, б.„б“, пр.2 във вр. с чл.342, ал.І от НК, във вр. с чл. 20, ал. І, чл. 20 ал. ІІ изр.1, чл. 21 ал. І, чл. 25 ал. І и чл. 44 ал.ІІ от ЗДвП, ОСВОБОЖДАВА Д.Т.С. от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание „Глоба” в размер на 1000.00 /хиляда/лева.

На основание чл.343г от НК, ЛИШАВА Д.Т.С. с гореснетата самоличност от право да управлява МПС за срок от три месеца.

ПОТВЪРЖДАВА наложената на Д.Т.С., мярка за неотклонение от типа “Подписка” до влизане на Решението в сила.

ОСЪЖДА Д.Т.С., с гореснетата самоличност да заплати сторени разноски по делото в размер 636.26лева (шестотин тридесет и шест лева и двадесет и шест стотинки) по сметка на ОД на МВР - Д..

 

            Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Д., в 15-дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

 

 

                    Съдия: