Р Е Ш Е Н И Е

 

 

 гр. Г.Т.04.09.2019г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Районен съд – Г.Т.наказателна колегия, в публично заседание на четвърти септември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

 

Председател : Росен Стоянов

 

 

с участието на секретаря Димитричка Иванова разгледа докладваното от Председателя н.а.х.д. № 00102 по описа на Районен съд – Г.Т.за 2019г.        

 

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА В.И.К., родена на ***г***, български гражданин, без образование, омъжена, неосъждан, неработеща, ЕГН - **********

за виновна в това, че:

 

За времето от 01.07.2018г. до 19.12.2018г. в гр. Г.Т.като е осъдена да издържа свой низходящ – А. Д. А., роден на ***г., по силата на Решение № 107/25.10.2016г. по гр. дело № 205/2016г. по описа на Районен съд - Г.Т.в сила от 21.11.2016г., не изпълнила задължението си в размер на повече от две месечни вноски, а именно 6 месечни вноски от по 150(сто и петдесет)лева всяка, или 900.00 (деветстотин)лева - престъпление по чл. 183 ал. І от НК.

На основание чл. 78а, ал.І от НК и чл. 183, ал.І от НК, ОСВОБОЖДАВА В.И.К. от наказателна отговорност.

            На основание чл.183, ал.ІІІ от НК освобождава В.И.К. от наказване.

      ПОТВЪРЖДАВА наложената на В.И.К., мярка за неотклонение от типа “Подписка” до влизане на Решението в сила.

 

            Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Добрич, в 15-дневен срок от уведомяването на страните.

 

 

 

 

                    Съдия: