П  Р  О  Т  О  К  О  Л

 

                   гр. Г.Т. 05.03.2019г.      

        

Районен съд – Г.Т., в публично съдебно заседание проведено на пети март две хиляди и деветнадесета  година в състав:

 

           

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Стоянов

                         

 

 

при участието на секретаря Радостина Стоянова и прокурора  Мариян Маринов, сложи за разглеждане  н.о.х.д. №00022  по описа за 2019 година докладвано от съдията.

         

          На именното повикване  в 13.00  часа се явиха:

         

 

СТРАНА:

          Районна прокуратура гр. Г.Т. – уведомена, представлява се от прокурор Маринов.

         

ПОДСЪДИМИ:

          М.М.Б. – редовно уведомен, явява се лично и с адвокат К.П. ***, редовно упълномощен на досъдебното производство от преди и приет от съда от днес.

          В съдебната зала присъстват бащата на непълнолетния М.М.Б. –  Мирослав Б. Мирчев.

          А.И.М. - редовно уведомен, явява се лично и с адвокат Д.Ч. – Адвокатска колегия Б., редовно упълномощена на досъдебното производство и приета от съда от днес.

         

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

          Прокурор Маринов – Моля да дадете ход на делото.

          Адвокат П. – Да се даде ход на делото.

          Адвокат Ч. – Да се даде ход на делото.

          Съдът предвид становището на страните, както и предвид липсата на процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         

Съдът пристъпва към снемане самоличността на подсъдимите:

          М.М.Б. – роден на ***г. в, с ЕГН: **********.

          А.И.М. – роден на ***г***, , с ЕГН:**********.

 

          Съдът запознава подсъдимите с правото им  на отвод на основание чл.274 от НПК по отношение на състава на съда, прокурора и съдебния секретар.

          Подсъдим Б. - Не правя възражение по състава на съда, прокурора и  съдебния секретар.

          Подсъдим М. - Не правя възражение по състава на съда, прокурора и  съдебния секретар.

          Съдът запознава подсъдимите с  правата им по чл.55 от НПК.

          Подсъдим Б. – Запознат съм с правата си.

          Подсъдим  М. – Запознат съм с правата си

         Предвид разпоредбите на чл.275 от НПК съдът запитва страните за искания по реда на съдебното следствие и доказателствата.

          Прокурор  Маринов – Нямам други искания.

          Адвокат П. - Нямам други искания.

Адвокат Ч.  – Нямам други искания.      

          ПРОЧЕТЕ СЕ ПРЕДСТАВЕНОТО И ПОДПИСАНО ОТ СТРАНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЕ.

          Прокурорът: Поддържам постигнатото споразумение и моля да бъде одобрено.

          Адвокат П.: Поддържам постигнатото споразумение и моля да бъде одобрено.

Адвокат Ч.: Поддържам постигнатото споразумение и моля да бъде одобрено.

          Подсъдим Б.: Поддържам постигнатото споразумение и моля да бъде одобрено.

          Подсъдим М.: Поддържам постигнатото споразумение и моля да бъде одобрено.

          На основание чл. 382, ал.ІV от НПК съдът запитва подсъдимите, признават ли се за виновни, разбират ли обвинението, разбират ли последиците от  споразумението и съгласни ли са с тях, разбират ли, че споразумението има сила на присъда и доброволно ли полагат подписите  си под споразумението. Отказват ли се от разглеждане на делото по общия ред.

          Подсъдим Б. – Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, разбирам последиците от постигнатото споразумение, съгласен съм с наложеното ми наказание. Заявявам, че доброволно подписах споразумението, като желая делото да се прекрати след постигане на споразумението и да не се гледа по общия ред. Съжалявам за извършеното.

          Подсъдим М. - Разбирам в какво съм обвинен, признавам се за виновен, разбирам последиците от постигнатото споразумение, съгласен съм с наложеното ми наказание. Заявявам, че доброволно подписах споразумението, като желая делото да се прекрати след постигане на споразумението и да не се гледа по общия ред. Съжалявам за извършеното.

 

          Съдът намира, че съдържанието на постигнатото между страните споразумение, следва да бъде вписано  в съдебния  протокол, предвид на което и на  основание чл.382, ал.VІ от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И :

          Вписва съдържанието на постигнатото между страните и подписано от тях  20.02.2019г., споразумение по чл.381 и сл. от НПК, както следва:

         

        ПОДСЪДИМИЯТ М.М.Б. – роден на ***г., с ЕГН: **********, се признава, 

 

                                за виновен в това, че

 

          1.1. През периода от началото на месец март 2017г., до 08.04.2017г.в

гр.Г.Т. и гр.Д. при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но след като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с А.И.М. *** и И. И. ***, като съизвършител, отнел чужди движими вещи оставени без постоянен надзор, а именно:

          - ключ за лек автомобил, марка „Опел Вектра“ с *******на стойност  10.00 /десет/ лева, от владението на Й.Н.Й. от гр.Г.Т., обл.Д.;

       - два броя ключове от лек автомобоил „БМВ“ 218 ТДС, комби, с *******на обща стойност 40.00 /четиридесет/ лева, от владението на  Д.Г.Д.от гр.Г.Т., обл.Д.;

- авто – СД  плеър, марка  DAXTON“, слънчеви очила с кафяви на цвят рамки и стъкла, и мъжки парфюм „Долче и Габана“- всичко на стойност 58.00 /петдесет и осем/ лева, от владението на К.В.Т.от гр.Г.Т., обл.Д.;

          - бинокъл с калъф, сгъваем нож с калъф и слънчеви очила„Polaroid“ с червен твърд калъф, всичко на обща стойност 239,50 /двеста тридесет и девет лева и петдесет стотинки/ лева, от владението на П.Й.М.от гр.Г.Т.;

-         дамски парфюм Premiere Luxe“ на стойност 16.00 /шестнадесет/

лева, от владението на Н.С.Н.от гр.Г.Т. и слънчеви очила „Nordik by Bergman“ на стойност 95.00 /деветдесет и пет/ лева от владението на С.Н.С.от гр.Г.Т., обл.Д.;

-         лакове за нокти, УВ лампа за изпичане на лак за нокти,

инструменти, препарати и принадлежности за маникюр, дамска чанта и несесер и 1,5л./литър и половина/ моторно масло, слънчеви очила марка „Магнус“ – всичко на обща стойност 291.51 /двеста деветдесет и един лева и петдесет и една стотинка/ лева, от владението на К.Г.К.от гр.Д.;

- ароматизатор за автомобил на стойност 8.60 /осем лева и

 шестдесет стотинки/ лева и ключ за лек автомобил марка „Мерцедес 190 Е“, с рег. № ******* на стойност 8.00 /осем/ лева, от владението на М.С.Р.от гр.Д., като общата стойност на откраднатите вещи е 758.61 /седемстотин петдесет и осем лева и шестдесет и една стотинки/ лева, без съгласието на собствениците и с намерението противозаконно да присвои вещите, престъпление по чл.195, ал.I, т.2, вр. с чл.194, ал.I, вр. с чл.26, ал.I, вр. чл.20, ал.II от НК.

1.2 През периода месец март до 14.04.2017г. в гр.Г.Т., обл.Д., като непълнолетен, но след като е могъл да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките се, в съучастие с В.В.Д.от гр.Г.Т., обл.Д., Е. И. ***, А.И.М. *** и С.Д.Д.от гр.Г.Т., побл.Д., чрез използване на техническо средство ключ, повече от два пъти, противозаконно отнел чужди моторни превозни средства- лек автомобил, марка „БМВ“218 ТДС, комби, с рег. №********, на стойност 1980 /хиляда деветстотин и осемдесет/ лева, от владението на Д.Г.Д.и лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. №******** на стойност 2669.80 /две хиляди шестотин шестдесет и девет лева и осемдесет стотинки/ лева от владението на Й.Н.Й. от гр.Г.Т., обл.Д., при което е последвала повреда на автомобила, на стойност 301.40 /триста и един лева и четиридесет стотинки/ лева, без съгласието на собствениците и с намерението да ги ползва, престъпление по чл.346, ал.II, т.1,т.2 и т.3, вр.  с ал.I, вр. с чл.63, ал.I, т.3, във вр. с чл.20, ал.II от НК.

          Страните приемат, че деянието е извършено от подсъдимия М.М.Б. виновно, при пряк умисъл.

          Страните се съгласяват, че с деянието са причинени съставомерни имуществени вреди, които са възстановени.

          Страните се споразумяват на подсъдимия М.М.Б.  да бъде наложено следното наказание:

          -за извършеното престъпление по чл.195, ал.I, т.2, вр. с чл.194, ал.I, вр. с чл.26, ал.I, вр. чл.20, ал.II от НК, да бъде наложено наказание на основание по  чл.195, ал.I, т.2, вр. с чл.194, ал.I, вр. с чл.26, ал.I,  вр. чл.20, ал.II от НК, във вр. с чл.63, ал.I, т.3 от НК и чл. 55, ал.І, т.2, б.”б”  от НК - „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез публикация на съдържанието на споразумението на интернет сайта на Община Г.Т. за срок от двадесет дни.

- за извършеното престъпление по чл.346, ал.II, т.1,т.2 и т.3, вр.  с ал.I, във вр. с чл.20, ал.II от НК, да бъде наложено наказание на основание  чл.346, ал.II, т.1,т.2 и т.3, вр.  с ал.I, във вр. с чл.63, ал.I, т.3, във вр. с чл.20, ал.II от НК и чл.55, ал.I, т.2, б.“б“ от НК - „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез публикация на съдържанието на споразумението на интернет сайта на Община Г.Т. за срок от двадесет дни.

         

На основание чл.23 от НК се налага едно общо наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез публикация на съдържанието на споразумението на интернет сайта на Община Г.Т. за срок от двадесет дни.

          Разноските по делото в размер на 574.91 /петстотин седемдесет и четири лева и деветдесет и една стотинки/ лева, за изготвяне на експертизата се възлагат на подсъдимия, като същите следва да бъдат заплатени  по сметка на ОД МВР-Д..

 

ПОДСЪДИМИЯ А.И.М.роден на ***г***, *******, с ЕГН:**********, се признава, 

 

                                за виновен в това, че

 

1.1.През периода 29.03.2017г., в гр.Г.Т., обл.Д., катонепълнолетен, но след като е разбира свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с М.М.Б. ***, като съизвършител, отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, авто – СД  плеър, марка  DAXTON“, очила с кафяви на цвят рамки и стъкла, и мъжки парфюм „Долче и Габана“- всичко на стойност 58.00 /петдесет и осем/ лева, от владението на К.В.Т.от гр.Г.Т., без нейно съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои имуществото, като деянието съставлява маловажен случай, престъпление по чл.195, ал. IV, във вр. с чл.195, ал.I, т.2 във вр. с чл.194, ал.I във вр. с чл.63, ал.I, т.3, вр. с чл.20, ал.II от НК;

1.2. През периода 14.04.2017г., в гр.Г.Т., като непълнолетен, но след като е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, в съучастие с М.М.Б. от гр.Г.Т. и С.Д.Д.от гр.Г.Т., като съизвършител, чрез използване на техническо средство-ключ, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство лек автомобил, марка „БМВ“218 ТДС, с рег. №********, на стойност 1980 /хиляда деветстотин и осемдесет/ лева, от владението на Д.Г.Д.от гр.Г.Т., обл.Д., без негово съгласие и с намерение да го ползва, като деянието е останало недовършено в стадия на опита по независещи от дееца причини –престъпление по чл.346, ал.II,т.3 във вр. с ал.I във вр. с чл.63,  ал.I, т.3 във вр. с чл.20, ал.II, вр. с чл.18, ал.I от НК.

          Страните приемат, че деянието е извършено от подсъдимия А.И.М.  виновно, при пряк умисъл.

          Страните се съгласяват, че с деянието  са причинени съставомерни имуществени вреди, които са възстановени.

          Страните се споразумяват на подсъдимия А.И.М.  да бъде наложено следното наказание:

-за извършеното  престъпление  по чл.195, ал. IV, във вр. с чл.195, ал.I, т.2 във вр. с чл.194, ал.I във вр. с чл.63, ал.I, т.3, вр. с чл.20, ал.II от НК, да бъде наложено наказание на основание чл.195, ал. IV, във вр. с чл.195, ал.I, т.2 във вр. с чл.194, ал.I във вр. с чл.63, ал.I, т.3, вр. с чл.20, ал.II от НК и чл. 55, ал.І, т.2, б.”б” от НК - „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез обявяване в местния печат.

- за извършеното престъпление по чл.346, ал.II,т.3 във вр. с ал.I във вр. с чл.63,  ал.I, т.3 във вр. с чл.20, ал.II, вр. с чл.18, ал.I от НК и чл.55, ал.I, т.2, б.”б”, вр. чл.58, т.1 от НК - „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез публикуване в местния печат.

          На основание чл.23 от НК се налага едно общо наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез обявяване в местния печат.

          Разноските по делото в размер на 525.53 /петстотин двадесет и пет лева и петдесет и три стотинки/ лева, за изготвяне на експертизата се възлагат на подсъдимия, като същите следва да бъдат заплатени в полза на бюджета на ОД на МВР-Д., по сметка на ОД МВР-Д..

          М.М. Б.: декларирам, че съзнавам написаното. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях и се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

          А.И.М.: декларирам, че съзнавам написаното. Разбирам последиците от споразумението. Съгласен съм с тях и се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

 

         

 

                                               

ДЕКЛАРАТОР:………………….

                                                                   (М.М. Балчев)

 

                                               

ДЕКЛАРАТОР:………………….

                                                                   (А.И.М.)

 

 

 

         

          ЗАЩИТНИК: ……………                 ПОДСЪДИМ:………………..                             ( адв.К.П.)                (М.М. Б. )

 

                                                                  

 

         

          ЗАЩИТНИК:……………               ПОДСЪДИМ:………………..

                   (адв.Д.Ч.)             (А.И.М.)

 

 

 

                                     

                                      ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА:……………..  

                                                                    (прокурор Мариян Маринов)

 

         

          Съдът намира, че така вписаното  в съдебния протокол и подписано от страните споразумение не противоречи на закона или морала и следва да бъде одобрено, а наказателното производство- прекратено.Водим от изложените съображения и на основание чл.382, ал.VІІ от НПК във връзка с чл.24, ал.ІІІ от НПК,

          Представеното по делото споразумение за прекратяване на наказателното производство съдържа съгласие на всеки един от въпросите по чл. 381 ал.V от НПК, поради което съдът,

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

  ОДОБРЯВА постигнатото между Мариян Маринов прокурор в Районна прокуратура гр. Г.Т., адвокат К.П. и адвокат Д.Ч. в качеството им на защитници на подсъдимите, както и подсъдимия М.М. Балчев и подсъдимия А.И.М., споразумение по чл.381 от НПК за прекратяване на наказателното производство, по силата на което:

          ПРИЗНАВА М.М.Б. – роден на ***г.*******, с ЕГН: **********,                            

 

                                      ЗА ВИНОВЕН в това, че:

 

1.1.За периода от месец март 2017г., до 08.04.2017г., в гр.Г.Т. и гр.Д., при условията на продължавано престъпление, като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с А.И.М. и И. И.И. ***, като съизвършител, отнел чужди движими вещи,оставени без постоянен надзрор, а именно:

           - ключ за лек автомобил, марка „Опел Векра“ с рег.№ ТХ 5332НХ на стойност  10.00 /десет/ лева, от владението на Й.Н.Й. от гр.Г.Т., обл.Д.

          - два броя ключове от лек автомобоил „БМВ“ 218 ТДС, комби, с *******на обща стойност 40.00 /четиридесет/ лева, от владението на Д.Г.Д.от гр.Г.Т., обл.Д.;

        - авто – СД  плеър, марка  DAXTON“, слънчеви очила с кафяви на цвят рамки и стъкла, и мъжки парфюм „Долче и Габана“- всичко на стойност 58.00 /петдесет и осем/ лева, от владението на К.В.Т.от гр.Г.Т., обл.Д.;

        - бинокъл с калъф, сгъваем нож с калъф и слънчеви очила „Polaroid“ с червен твърд калъф, всичко на обща стойност 239,50 /двеста тридесет и девет лева и петдесет стотинки/ лева, от владението на П.Й.М.от гр.Г.Т., обл.Д.;

        - дамски парфюм Premiere Luxe“ на стойност 16.00 /шестнадесет/ лева от владението на Н.С.Н.и слънчеви очила „Nordik by Bergman“ на стойност 95.00 /деветдесет и пет/ лева, от владението на С.Н.С.от гр.Г.Т., обл.Д.;

        - лакове за нокти, УВ лампа за изпичане на лак за нокти, инструменти, препарати и принадлежности за маникюр, дамска чанта и несесер и 1,5л./литър и половина/ моторно масло, слънчеви очила марка „Магнус“ – всичко на обща стойност 291.51 /двеста деветдесет и един лева и петдесет и една стотинка/ лева, от владението на К.Г.К.от гр.Д.;

        - ароматизатор за автомобил на стойност 8.60 /осем лева и шестдесет стотинки/ лева, и ключ за лек автомобил марка „Мерцедес 190 Е“, с рег. № ******* на стойност 8.00 /осем/ лева от владението на М.С.Р.от гр.Д., като общата стойност на откраднатите вещи е 758.61 /седемстотин петдесет и осем лева и шестдесет и една стотинки/ лева, без ничие съгласието  с намерението противозаконно да присвои имуществото, като до приключване на  съдебното следствие в първоинстанционния съд, откраднатите вещи са върнати, поради което и на основание чл.195, ал.I, т.2 във вр. с чл.194, ал.I, във вр. с чл.26, ал.I, вр. с чл.20, ал.II,  вр. с чл.63, ал.I, т.3 от НК, и чл. 55, ал.І, т.2, б.”б” от НК, му налага наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез публикация на съдържанието на споразумението на интернет сайта на Община Г.Т. за срок от двадесет дни.

1.2.През периода от месец март до 14.04.2017г. в гр.Г.Т., обл.Д., като непълнолетен, но след като е разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл  да ръководи постъпките се, в съучастие с Виктор Великов Димитров, А.И.М. и С.Д.Д.от гр.Г.Т., обл.Д., и  Емил И. ***, чрез използване на техническо средство-ключ, повече от два пъти, противозаконно отнел чужди моторни превозни средства: лек автомобил, марка „БМВ“218 ТДС, комби, с рег. №********, на стойност 1980 /хиляда деветстотин и осемдесет/ лева, от владението на Д.Г.Д.от гр.Г.Т., обл.Д., и лек автомобил „Опел Вектра“ с рег. №******** на стойност 2669.80 /две хиляди шестотин шестдесет и девет лева и осемдесет стотинки/ лева, от владението на Й.Н.Й. от гр.Г.Т., обл.Д., при което е последвала повреда на автомобила, на стойност 301.40 /триста и един лева и четиридесет стотинки/ лева, без ничие съгласие и с намерението да ги ползва,  поради което и на  чл.346, ал.II, т.1,т.2 и т.3, вр.  с ал.I, вр., във вр. с чл.20, ал.II, във вр. с чл.63, ал.I, т.3 от НК, и чл. 55, ал.І, т.2, б.”б” от НК, му налага наказание  „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез публикация на съдържанието на споразумението на интернет сайта на Община Г.Т. за срок от двадесет дни.

На основание чл.23 от НК, налага на подсъдимия с гореснетата самоличност, едно общо наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез публикация на съдържанието на споразумението на интернет сайта на Община Г.Т. за срок от двадесет дни.

          На основание чл.189, ал.ІІІ от НПК, осъжда подсъдимия М.М.Б. да заплати сторените по делото разноски в размер на в размер на 574.91 /петстотин седемдесет и четири лева и деветдесет и една стотинки/ лева, по сметка на ОД на МВР-Д..
         

ПРИЗНАВА подсъдимия А.И.М. – роден на ***г, с ЕГН:**********,

                                      

ЗА ВИНОВЕН в това, че:

 

1.1. На 29.03.2017г. в гр.Г.Т., обл.Д., като непълнолетен, но след като е разбирал  свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, в съучастие с М.М.Б. *** като съизвършител, отнел чужди движими вещи, оставени без постоянен надзор, авто – СД плеър, марка  DAXTON“,  очила с кафяви на цвят рамки и стъкла, и мъжки парфюм „Долче и Габана“- всичко на стойност 58.00 /петдесет и осем/ лева от владението на К.В.Т.от гр.Г.Т., без ничие съгласие и с намерение противозаконно да присвои имуществото, като деянието съставлява маловажен случай, поради което и чл.195, ал. IV, във вр. с чл.195, ал.I, т.2 във вр. с чл.194, ал.I във вр. с чл.63, ал.I, т.3, вр. с чл.20, ал.II от НК и чл. 55, ал.І, т.2, б.”б”  от НК  му налага наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез публикация в местния печат.

1.2.  На 14.04.2017г. в гр.Г.Т., като непълнолетен, но след като е  разбирал свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си, в съучастие с М.М.Б. и С.Д.Д.от гр.Г.Т., обл.Д., като съизвършители, чрез използване на техническо средство-ключ, противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство лек автомобил, марка „БМВ“218 ТДС, комби, с рег. №********, на стойност 1980 /хиляда деветстотин и осемдесет/ лева, от владението на Д.Г.Д.от гр.Г.Т., обл.Д., без ничие съгласие и с намерение да го ползва, като деянието е останало недовършено в стадия на опита по независещи от дееца причини, поради което  и  на основание чл.346, ал.II, т.3, във вр. с ал.I, вр. с чл.63, ал.I, т.3, във вр. с чл.20, ал.II, във вр. с чл.18, ал.I от НК, и чл.55, ал.I, т.2, б.“б“ във вр. с чл.58, т.1 от НК, му налага наказание - „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез публикация в местния печат.

На основание чл.23 от НК налага на подсъдимия с гореснетата самоличност, едно общо наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез публикация в местния печат.

На основание чл.189, ал. ІІІ от НПК, осъжда подсъдимия А.И.М. да заплати сторените по делото разноски в размер на в размер на 444.36 /четиристотин четиридесет и четири и тридесет и шест/ лева по сметка на ОД на МВР – Д..

          Да се укаже на пострадалите от деянията лица, че делото е приключило със споразумение, като се уведомят същите, че могат да предявят граждански искове за неимуществени вреди пред гражданския съд.

          ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по н.о.х.д. №00022/2019г. по описа на Районен съд гр. Г.Т. водено срещу М.М.Б. и А.И.М..

          Настоящото определение е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Съдът на основание чл. 309, ал.І от НПК, след постановяване на определението за прекратяване на съдебното производство служебно и сам се занима с наложената на подсъдимите мярка за неотклонение и като взе предвид степента на обществена опасност на конкретно извършеното от него деяние, данните за личността му и вероятността за отклонението му

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия М.М.Б. мярка за неотклонение от типа „надзор на родителя ”, след влизане на определението в сила.

ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия А.И.М. мярка за неотклонение от типа „Подписка ”, след влизане на определението в сила.

Определението относно мярките подлежи на обжалване и протест в седемдневен срок от днес пред ДОС.

Заседанието приключи в  14.00 часа.

           Протоколът е изготвен на 05.03.2019 година.

 

         

 

          СЕКРЕТАР:                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: