Тип

Площ

Населено място

Адрес

Начална цена /лв./

ДСИ

Публикувана на

Срок

Обявяване на

Сканирано обявление

1/3 идеална част от двор с площ 660 кв.м.

1/3 идеална част от двор с площ 660 кв.м. УПИ парцел XVIII – 698 в квартал 109 по плана на гр. Генерал Тошево

Генерал Тошево

Генерал Тошево

1750.32 лв.

Пламен Тодоров

13.02.2019

18.03.2019

19.03.2019

Сканирано