Тип

Площ

Населено място

Адрес

Начална цена /лв./

ДСИ

Публикувана на

Срок

Обявяване на

Сканирано обявление

Нива

13 декара

С. Сърнино

Имот №059048 по плана за замеразделяне на с.Сърнино граничещ с имоти 059047, 059018, 059049, 059077 и 059076

23226.40 лв.

Пламен Тодоров

19.11.2019

19.12.2019

20.12.2019

Сканирано