РАЙОНЕН СЪД - ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО
Справка за влезлите в законна сила дела
за периода от 1.1.2018г. до 31.12.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 518/2013 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.С.Д. П.П.С. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Определение от 29.8.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Други
Определение от 18.10.2017
Гражданско дело № 484/2017
В законна сила на 27.1.2018г.
2 Гражданско дело No 80/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.П.Б. СТАН-1 ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 24.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 22.3.2018
Търговско дело № 39/2018
В законна сила на 22.3.2018г.
3 Гражданско дело No 81/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Р.Т.Т.,
В.П.Б.
СТАН-1 ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 24.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.3.2018
Търговско дело № 41/2018
В законна сила на 20.3.2018г.
4 Гражданско дело No 244/2016 Павлов иск Ж.К.П. Г.П.Г.,
К.Н.Г.,
Е.Г.Д.,
О.Ж.Д.
Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 17.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Решение от 23.3.2018
Гражданско дело № 42/2018
В законна сила на 23.3.2018г.
5 Гражданско дело No 267/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЯЙЦА И ПТИЦИ ЗОРА АД И.Т.Ш.,
П.Т.Р.,
Д.Т.Д.,
ДЕВА-07ООД
Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Определение от 20.3.2018г.
В законна сила на 28.5.2018г.
6 Гражданско дело No 306/2016 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Я.И.С. И.Т.С. Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 3.4.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2017
Гражданско дело № 202/2017
В законна сила на 29.3.2018г.
7 Гражданско дело No 8/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.П.Ж. ОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ С.КРАСЕН Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 9.6.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението от 15.11.2017
Гражданско дело № 346/2017

Резултат от касационна инстанция: Оставя в сила решението
Гражданско дело № 676/2018

Обезличен документ

В законна сила на 3.5.2018г.
8 Гражданско дело No 95/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Й.И.Ц.,
Л.А.Т.,
М.П.Т.,
А.П.Т.,
П.П.Т.,
Я.И.Т.,
Й.И.Т.,
Г.И.К.,
М.И.М.,
З.Т.П.,
П.Т.П.,
М.М.И.,
Г.И.Г.,
П.Н.П.,
С.К.М.,
Г.К.А.,
С.К.М.,
Н.К.С.,
Н.К.И.,
С.К.С.,
Н.М.Н.,
С.В.Ж.,
В.Ж.Й.,
К.К.К.,
В.Х.К.,
Х.И.К.,
А.И.К.,
В.Е.Е.,
Н.Р.Е.,
Е.И.Е.,
И.С.И.,
К.С.С.,
С.Т.С.,
П.С.С.,
Т.С.С.
СТАН-1 ЕООД Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 3.1.2018г.
В законна сила на 27.3.2018г.
9 Гражданско дело No 109/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение С.Д.С. Д.С.С. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 28.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.4.2018
Гражданско дело № 49/2018
В законна сила на 4.6.2018г.
10 Гражданско дело No 203/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ АД ГР.ДОБРИЧ К.М.К. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 3.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 19.12.2017
Гражданско дело № 560/2017
за отстраняване на нередовност по жалба, съгл. мотивите на определението на ДОС.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.4.2018
Гражданско дело № 55/2018
В законна сила на 23.4.2018г.
11 Гражданско дело No 208/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.А.А. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"ЙОРДАН ЙОВКОВ" С.СПАСОВО Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 19.12.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 19.3.2018
Гражданско дело № 108/2018

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 2.7.2018
Гражданско дело № 201/2018
върнато гр.д.208/2017, ведно с в.гр.д.201/18,
В законна сила на 2.7.2018г.
12 Гражданско дело No 208/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.А.А. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ"ЙОРДАН ЙОВКОВ" С.СПАСОВО Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 22.3.2018г.
В законна сила на 17.4.2018г.
13 Гражданско дело No 231/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” П.Г.Ж. СТАР ПОСТ ООД Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 24.10.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 15.3.2018
Гражданско дело № 35/2018
В законна сила на 15.3.2018г.
14 Гражданско дело No 262/2017 Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 7.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.3.2018
Търговско дело № 10/2018
В законна сила на 8.3.2018г.
15 Гражданско дело No 264/2017 Делба Д.С.М. Ж.Б.П. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
В законна сила на 26.5.2018г.
16 Гражданско дело No 286/2017 Павлов иск КАВА ПЕТРОЛ ООД С.Т.И. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 17.11.2017г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.4.2018
Гражданско дело № 57/2018
В законна сила на 13.10.2018г.
17 Гражданско дело No 306/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.С.М. СТАН-1 ЕООД Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 8.3.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2018
Търговско дело № 218/2018
В законна сила на 10.10.2018г.
18 Гражданско дело No 329/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Б.Г. Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 6.11.2017г.
В законна сила на 28.2.2018г.
19 Гражданско дело No 335/2017 Искове за развод и недействителност на брака Т.М.И. Г.Д.И. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 16.2.2018г.
В законна сила на 9.3.2018г.
20 Гражданско дело No 340/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение СТАН-1 ЕООД Р.Й.А.,
ЕТ А.-В.В.
Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 13.6.2018г.
В законна сила на 18.7.2018г.
21 Гражданско дело No 352/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ИНТЕРБЕТОН ЕООД ЕООД ТОМА СТРОЙ,
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД,
В.И.С.
Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Определение от 22.1.2018г.
В законна сила на 23.2.2018г.
22 Гражданско дело No 385/2017 Делба Т.С.Т.,
К.П.Т.
Д.А.Д.,
М.Г.Д.,
А.А.Д.
Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Определение от 12.12.2017г.
В законна сила на 17.1.2018г.
23 Гражданско дело No 388/2017 Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Т.А.Т. К.Н.П. Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 5.12.2017г.
В законна сила на 8.1.2018г.
24 Гражданско дело No 399/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение СТАН-1 ЕООД Ю.А.Г. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 22.3.2018г.
В законна сила на 16.4.2018г.
25 Гражданско дело No 413/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Н.П. Г.А.Н.,
Д.З.Я.
Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 10.5.2018г.
В законна сила на 30.5.2018г.
26 Гражданско дело No 421/2017 Делба М.Х.И.,
Д.Н.Д.,
Н.С.Д.,
М.С.Д.,
Д.Д.Г.,
М.Х.М.,
С.С.К.,
С.Г.П.,
Ц.Г.С.
П.Г.С. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 26.1.2018г.
В законна сила на 21.2.2018г.
27 Гражданско дело No 422/2017 Искове за недействителност на правни сделки ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД АУТОГ ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Определение от 29.3.2018г.
В законна сила на 9.5.2018г.
28 Гражданско дело No 424/2017 Искове по СК - издръжка, изменение П.К.Д.,
М.К.Д.
С.М.И. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение (второ) от 19.3.2018г.
В законна сила на 16.4.2018г.
29 Гражданско дело No 427/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЛЕВАЛ ЕООД И.К.Ш.,
К.Н.И.
Докладчик:
РОСЕН М. СТОЯНОВ
Определение от 26.4.2018г.
В законна сила на 26.4.2018г.
30 Гражданско дело No 438/2017 Искове за развод и недействителност на брака Н.Е.Н. Н.В.Н. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2018г.
В законна сила на 7.4.2018г.
31 Гражданско дело No 439/2017 Искове за недействителност на правни сделки ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД ХАМБО ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 13.3.2018г.
В законна сила на 5.4.2018г.
32 Гражданско дело No 452/2017 Искове за недействителност на правни сделки ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ДАЛЛБОГГ:ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД РОМАНИКО ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Определение от 27.3.2018г.
В законна сила на 26.4.2018г.
33 Гражданско дело No 467/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Т.Л.,
Т.С.К.,
П.С.Т.,
И.П.М.,
З.Д.Ж.,
И.Д.Ж.,
М.И.Т.,
К.К.Д.,
М.К.Д.,
Т.К.С.,
Ж.Т.Е.,
Й.Т.Г.,
М.Т.Г.,
П.С.М.,
Т.С.М.
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 24.1.2018г.
В законна сила на 10.2.2018г.
34 Гражданско дело No 470/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ф.Т.   Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 14.12.2017г.
В законна сила на 4.1.2018г.
35 Гражданско дело No 472/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.П.И.,
М.П.И.,
Ц.Г.М.,
М.Г.М.,
Я.М.И.,
Г.С.И.,
П.С.П.,
К.Г.С.,
Г.И.С.,
С.С.Д.,
С.С.П.,
С.И.С.,
С.П.С.
В.Г.И.,
С.П.С.,
М.С.П.,
С.Г.Й.,
П.Г.Р.
Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 27.9.2018г.
В законна сила на 22.11.2018г.
36 Гражданско дело No 472/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.П.И.,
М.П.И.,
Ц.Г.М.,
М.Г.М.,
Я.М.И.,
Г.С.И.,
П.С.П.,
К.Г.С.,
Г.И.С.,
С.С.Д.,
С.С.П.,
С.И.С.,
С.П.С.
В.Г.И.,
С.П.С.,
М.С.П.,
С.Г.Й.,
П.Г.Р.
Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 27.11.2018г.
В законна сила на 20.12.2018г.
37 Гражданско дело No 472/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.П.И.,
М.П.И.,
Ц.Г.М.,
М.Г.М.,
Я.М.И.,
Г.С.И.,
П.С.П.,
К.Г.С.,
Г.И.С.,
С.С.Д.,
С.С.П.,
С.И.С.,
С.П.С.
В.Г.И.,
С.П.С.,
М.С.П.,
С.Г.Й.,
П.Г.Р.
Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Определение от 16.4.2018г.
В законна сила на 16.4.2018г.
38 Гражданско дело No 480/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.А.И. К.Н.С. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Определение от 6.6.2018г.
В законна сила на 6.6.2018г.
39 Гражданско дело No 481/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГРО ОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Определение от 5.4.2018г.
В законна сила на 14.10.2018г.
40 Гражданско дело No 482/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Т.А. С.К.А. Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 9.5.2018г.
В законна сила на 29.5.2018г.
41 Гражданско дело No 490/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ГЕН. ТОШЕВО Ю.А.И. Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 17.1.2018г.
В законна сила на 6.2.2018г.
42 Гражданско дело No 491/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ГЕН. ТОШЕВО Ю.А.И.,
М.Р.М.
Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 22.2.2018г.
В законна сила на 13.9.2018г.
43 Гражданско дело No 500/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение П.О.Д. С.К.Щ. Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Определение от 15.3.2018г.
В законна сила на 30.3.2018г.
44 Гражданско дело No 501/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.Н.Н.   Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Определение от 22.1.2018г.
Прекратява производството по делото.
В законна сила на 7.2.2018г.
45 Гражданско дело No 503/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ГЕН. ТОШЕВО С.И.К. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 23.1.2018г.
В законна сила на 1.2.2018г.
46 Гражданско дело No 510/2017 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.П.Т.   Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 1.2.2018г.
В законна сила на 15.2.2018г.
47 Гражданско дело No 13/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.В.С. К.Щ.В. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 23.4.2018г.
В законна сила на 21.5.2018г.
48 Гражданско дело No 22/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО   Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 16.2.2018г.
В законна сила на 2.4.2018г.
49 Гражданско дело No 35/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение М.Г.Е.,
Р.И.Х.,
В.И.Х.,
А.И.В.,
Д.В.В.
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 9.3.2018г.
В законна сила на 27.3.2018г.
50 Гражданско дело No 36/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Е.С.Р. СТАН-1 ЕООД Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 8.5.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 9.7.2018
Търговско дело № 190/2018

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.10.2018
Търговско дело № 233/2018
В законна сила на 11.10.2018г.
51 Гражданско дело No 60/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.В.М.,
Д.В.М.,
Е.Е.Н.,
Н.Е.Н.И.
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 23.3.2018г.
В законна сила на 12.4.2018г.
52 Гражданско дело No 79/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ГЕН. ТОШЕВО А.А.С.,
А.Д.Д.
Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 19.3.2018г.
В законна сила на 30.3.2018г.
53 Гражданско дело No 90/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Р.М.К. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2018г.
В законна сила на 8.8.2018г.
54 Гражданско дело No 101/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.С.Х.,
Е.К.Б.
  Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 16.3.2018г.
В законна сила на 16.3.2018г.
55 Гражданско дело No 121/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Н.Р.Е. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 12.6.2018г.
В законна сила на 5.7.2018г.
56 Гражданско дело No 126/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Г.И.Т.   Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 17.4.2018г.
В законна сила на 4.5.2018г.
57 Гражданско дело No 131/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД А.Д.А. Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Определение от 17.7.2018г.
В законна сила на 4.8.2018г.
58 Гражданско дело No 134/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.П.С. ТИТАН-ЕКСПРЕС ООД Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 18.6.2018г.
В законна сила на 10.7.2018г.
59 Гражданско дело No 138/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ГЕН. ТОШЕВО А.А.Р.,
Л.Я.М.
Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 25.4.2018г.
В законна сила на 22.5.2018г.
60 Гражданско дело No 140/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.К.С.,
С.С.К.
  Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 11.4.2018г.
В законна сила на 11.4.2018г.
61 Гражданско дело No 144/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Ю.А.С. Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 13.9.2018г.
В законна сила на 26.10.2018г.
62 Гражданско дело No 155/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.И.Б. С.В.А. Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 24.10.2018г.
В законна сила на 23.11.2018г.
63 Гражданско дело No 157/2018 Искове по СК - издръжка, изменение А.Д.Г. С.И.К. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 28.6.2018г.
В законна сила на 24.7.2018г.
64 Гражданско дело No 162/2018 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Д.И. ОБЩИНА ГЕН.ТОЩЕВО Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 14.6.2018г.
В законна сила на 3.7.2018г.
65 Гражданско дело No 163/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.В.А.,
Д.С.А.
  Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 30.4.2018г.
В законна сила на 30.4.2018г.
66 Гражданско дело No 214/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.П.С.,
Д.Д.Д.
  Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 30.4.2018г.
В законна сила на 30.4.2018г.
67 Гражданско дело No 219/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Х.А.,
А.Й.Д.
  Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 16.5.2018г.
В законна сила на 16.5.2018г.
68 Гражданско дело No 220/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Д.А. А.И.А. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 8.10.2018г.
В законна сила на 27.10.2018г.
69 Гражданско дело No 221/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ООД П.Г.Ш. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 26.9.2018г.
В законна сила на 1.11.2018г.
70 Гражданско дело No 228/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ- АД Х.Р.С. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 11.9.2018г.
В законна сила на 4.10.2018г.
71 Гражданско дело No 265/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО ПРО ПРОДАЖБИ АД АНАТОМИК ЕООД Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 21.11.2018г.
В законна сила на 12.12.2018г.
72 Гражданско дело No 266/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.А.Г. М.П.П. Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 12.9.2018г.
В законна сила на 12.9.2018г.
73 Гражданско дело No 273/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Н.А.   Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 31.5.2018г.
В законна сила на 19.6.2018г.
74 Гражданско дело No 275/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.С.Б.,
Е.С.Б.
Г.Х.А. Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 10.7.2018г.

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 28.11.2018
Гражданско дело № 458/2018

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 7.9.2018
Гражданско дело № 377/2018
В законна сила на 6.12.2018г.
75 Гражданско дело No 276/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ АД ГР.ДОБРИЧ К.М.К. Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Определение от 6.11.2018г.
В законна сила на 14.11.2018г.
76 Гражданско дело No 309/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.К.Д. Г.Д.Д.,
ЕТ Ч.-Г.Д.
Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Определение от 10.9.2018г.
В законна сила на 10.9.2018г.
77 Гражданско дело No 312/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Т.Б.Г.   Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 27.6.2018г.
В законна сила на 16.7.2018г.
78 Гражданско дело No 333/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ АД ГР.ДОБРИЧ Я.Р.В. Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Определение от 6.11.2018г.
В законна сила на 20.11.2018г.
79 Гражданско дело No 344/2018 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ГЕОТЕРМ АД ИВ БУЛ СТРОЙ ЕООД ГР.ВАРНА Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 26.9.2018г.
В законна сила на 26.9.2018г.
80 Гражданско дело No 363/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Н.Й.,
Н.В.Й.
  Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 17.7.2018г.
В законна сила на 17.7.2018г.
81 Гражданско дело No 364/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.П.П. Г.А.Г. Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Определение от 10.7.2018г.
В законна сила на 12.9.2018г.
82 Гражданско дело No 386/2018 Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен ФЛАЙ ЕНЕРДЖИ АД УИНД ЕНЕРДЖИ 3000 ООД Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Разпореждане от 11.9.2018г.
В законна сила на 29.9.2018г.
83 Гражданско дело No 413/2018 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.И.Ж. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ АД ГР.ДОБРИЧ Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 26.10.2018г.
В законна сила на 26.10.2018г.
84 Гражданско дело No 420/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.М.Ц.,
К.Г.М.,
Р.Т.П.Г.,
Г.Г.Г.,
Е.Г.Е.,
С.Г.Е.,
Т.Г.К.,
Й.Г.Й.,
В.М.Г.
  Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 13.9.2018г.
В законна сила на 10.10.2018г.
85 Гражданско дело No 425/2018 Делба С.К.М. Г.И.Г.,
П.Н.П.
Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Определение от 23.10.2018г.
В законна сила на 2.11.2018г.
86 Гражданско дело No 436/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ГЕН. ТОШЕВО   Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 3.10.2018г.
В законна сила на 16.10.2018г.
87 Гражданско дело No 437/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ГЕН. ТОШЕВО   Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 3.10.2018г.
В законна сила на 18.10.2018г.
88 Гражданско дело No 444/2018 Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Й.Д.,
А.С.Д.
  Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 29.8.2018г.
В законна сила на 29.8.2018г.
89 Гражданско дело No 446/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.К.Д.,
С.М.И.
К.П.Д. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Определение от 26.11.2018г.
В законна сила на 12.12.2018г.
90 Гражданско дело No 447/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие М.К.Д. К.П.Д. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 5.12.2018г.
В законна сила на 27.12.2018г.
91 Гражданско дело No 468/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ж.К.А.   Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 15.10.2018г.
В законна сила на 31.10.2018г.
92 Гражданско дело No 515/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Х.С.С. Г.Х.Ф. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Определение от 3.12.2018г.
В законна сила на 3.12.2018г.
93 Гражданско дело No 516/2018 Производства по Закона за защита от домашното насилие В.А.Н. И.А.Н. Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Определение от 3.12.2018г.
В законна сила на 11.12.2018г.
94 Гражданско дело No 558/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ГЕН. ТОШЕВО   Докладчик:
ДИНКО МИНЧЕВ
Решение от 27.11.2018г.
В законна сила на 11.12.2018г.
95 Гражданско дело No 570/2018 Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ГР. ГЕН. ТОШЕВО   Докладчик:
ПЕТЪР А. ПЕТРОВ
Решение от 12.12.2018г.
В законна сила на 27.12.2018г.