Контакти - - Районен съд Генерал Тошево

Районен съд Генерал Тошево
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗА НАС

Контакти
Районен съд Генерал Тошево
9500 гр. Генерал Тошево, ул. Опълченска №1
факс (05731) 23 69; e-mail gtrs@mail.bg

тел. 0888977434 - Председател
тел. 0883265106 - Съдия Динко Минчев
тел. 0883265107 - Съдия Петър Петров
тел. 0883265103 - Административен секретар
тел. 0883265105- Главен счетоводител
тел. (05731) 20 78 ; 0883265108 - Наказателно деловодство
тел. (05731) 23 79 - Гражданско деловодство
тел. (05731) 25 19 - Служба по вписванията
тел. 0883265118 - Съдия по вписванията
тел. 0883265110 - Държавен съдебен изпълнител
тел. 0883265111- Системен администратор
тел. 0883265115 - СИС / Бюро съдимост
тел. 0883265109 - Регистратура
тел.0883265104 - Призовкар

e-mail адреси на служби

Гражданско и Наказателно деловодство - delovodstvo_rsgt@abv.bg
Секретар Димитричка Йорданова - sekretar_jordanova@abv.bg
Секретар Марияна Димова - sekretar_dimova@abv.bg
Секретар Радостина Стоянова - sekretar_stoyanova@abv.bg
Съдебно изпълнителна служба - sis_rsgt@abv.bg

Банкова информация: Гаранции, суми по изп.дела и вещи лица,
могат да бъдат платени на ПОС терминал в Гражданско деловодство или чрез банков превод IBAN BG97STSA93003300701540

Държавни такси и такси за свидетели по гр. дела могат да бъдат платени на ПОС терминал в Регистратурата или чрез банков превод IBAN BG65STSA93003100853501

С-ка за наличности
IBAN BG92STSA93003100853500

Банков идентификационен код на Банка ДСК ЕАД STSABGSF

placeholder
Назад към съдържанието | Назад към главното меню