Пресцентър - - Районен съд Генерал Тошево

Районен съд Генерал Тошево
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРЕСЦЕНТЪР

ПРЕСЦЕНТЪР РАЙОНЕН СЪД ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

- Благодаря Ви за посрещането ОУ "Христо Ботев" с. Кардам. Петата поред лекция от образователната кампания на Районен съд - Генерал Тошево "Децата и съда" премина с много въпроси, добро настроение и обещания за много рисунки. Снимки в раздел Галерия

- Четвъртата поредна дестинация от образователната кампания на Районен съд - Генерал Тошево "Децата и съда" беше в село Спасово. Наши домакини бяха учениците и преподавателите от ОУ "Йордан Йовков".- С усмивки и слънчево настроение от учениците от ОУ "Васил Левски" в село Преселенци бе посрещнат лектора Димо Водкаджиев. Това е третата поредна дестинация  в образователната кампания на Районен съд - Генерал Тошево "Децата и съда". Снимки в раздел Галерия

- Втората дестинация в образователната кампания на Районен съд - Генерал Тошево "Децата и съда" бе в ОУ "Йордан Йовков" в село Красен. Децата изслушаха с интерес лекционният материал и посрещнаха възторжено идеята да нарисуват рисунки достойни за награда...- С посещение в СУ Н.Й.Вапцаров в гр. Генерал Тошево стартира образователната кампания на Районен съд - Генерал Тошево "Децата и съда". В два поредни часа учениците от петите и шестите класове от училището демонстрираха задълбочен интерес към лекционният материал и задаваха въпроси на лектора Димо Водкаджиев. Снимки в раздел Галерия

- Районен съд – Генерал Тошево подема образователна кампания под надслов „Децата и съда“ сред учениците в Община Генерал Тошево с подкрепата на Регионалния инспекторат по образованието.
Целевата група са деца от четвърти до седми клас, досега непопадали в обхвата на работа на Районен съд – Генерал Тошево с ученици. Целта на кампанията е те да научат повече за съда и съдебната система в Република България, чрез изнасяне на тематични лекции съобразени с възрастовата група и предоставяне на информационни брошури изготвени от съда.
За първи път съдебна институция в лицето на Районен съд – Генерал Тошево, организира кампания в такъв мащаб по собствена инициатива.
Лекциите ще бъдат изнесени от магистрати и съдебни служители във всички училища с основни класове, а именно: Средно училище „Н.Й.Вапцаров“ гр. Генерал Тошево, ОУ„Христо Смирненски“ гр. Генерал Тошево, ОУ Васил Левски с. Преселенци, ОУ „Христо Ботев” с. Кардам, ОУ „Йордан Йовков” с. Красен и ОУ „Йордан Йовков” с. Спасово.
Като последващо събитие Районен съд – Генерал Тошево, ще организира конкурс между учениците от училищата взели участие в образователната инициатива, за рисунка на тема „Съда през погледа на децата“.
Всички рисунки ще бъдат организирани в изложба в сградата на Районен съд – Генерал Тошево. Комисия съставена от магистрати и служители на съда ще номинира по три най-добри рисунки от всяко училище, а една рисунка от всички представени, ще бъде обявена за големия победител в конкурса. Авторите на отличените рисунки ще бъдат поканени в Районен съд – Генерал Тошево на 16 април – Деня на Българската Конституция и професионален празник на юристите за да получат награди за проявеното творчество и старание.
С реализирането на тази кампания от Районен съд – Генерал Тошево ще допринесе за повишаване на правната култура на учениците от основните класове .- Районен съд Генерал Тошево одобри споразумение между Районна прокуратура гр. Генерал Тошево, подсъдимите
M.M.Б. и А.И.М., и техните адвокати за прекратяване на наказателно производство по силата на което:
ПРИЗНАВА подсъдимите ЗА ВИНОВНИ в това, че при условията на продължавано престъпление, като непълнолетни, но разбиращи свойството и значението на извършеното от тях и са могли да ръководят постъпките си, в съучастие и като съизвършители са отнели чужди движими вещи и им налага следните наказания:
На подсъдимия М.М.Б.се налага наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез публикация на съдържанието на споразумението на интернет сайта на Община Генерал Тошево за срок от двадесет дни.
На подсъдимия А.И.М.се налага наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез обявяване в местния печат за срок от двадесет дни.
И двамата подсъдими са осъдени да заплатят сторените по делото разноски.

- На 22.02.2018 г. от 10:30 ч. в Зала № 2 в сградата на Районен съд – Генерал Тошево се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2018 година.
На събранието присъстваха:, Заместник председателят на Окръжен съд – Добрич, Административният ръководител на Районна прокуратура - Генерал Тошево, Кметът на Община Генерал Тошево, Началникът на Гранично полицейско управление Генерал Тошево, Началникът на РУ към ОД на МВР Добрич, Председателя на Адвокатска колегия - Добрич, магистрати и служители на Районен съд – Генерал Тошево.
Председателят на съда съдия Росен Стоянов, представи резюме на обобщения годишен отчетен доклад, в което бяха засегнати основни моменти и показатели за качеството на работата на съда през 2018 г.
Председателя на съда подчерта, че магистратите и съдебните служители са се справили отлично със служебните си задължения, а традиционно добрите взаимоотношения и съдействие между институциите са се запазили и подобрили като това е допринесло за високото качество на свършената работа.
От Доклада става ясно, че Районен съд – Генерал Тошево е работил много добре през отчетния период.
Обсъдени бяха допуснатите грешки, през изминалия отчетен период както и предприетите действия за справянето с тях.
На председателя на Районен съд – Генерал Тошево бяха връчени поздравителни адреси от името на Председателите на Окръжен и Административен съд - Добрич
Представителите на Окръжен съд - Добрич, Районна прокуратура - Генерал Тошево и Адвокатска колегия - Добрич поздравиха магистратите и служителите за отлично свършената работа.
Председателят Росен Стоянов закри събранието, като изказа благодарност на колектива на съда за високия им професионализъм.- Районен съд Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъдимия Р.К.Н. за това, че на 25.01.2019г., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метамфетамин, установено по надлежен ред, поради което му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца.

- Районен съд Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъдимия Е.Р.И. за това, че управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и тетрахидроканабинол, установено по надлежен ред, поради което му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца.

- Районен съд Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъдимия С.М.Н.за това, че без надлежно разрешение по чл.73, ал.І и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешение на дейностите по чл.73, ал.І от ЗКНВП, придобил и държал високо рискови наркотични вещества поради, което му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от  3 (три) месеца, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен  срок от 3 (три) години.
Подсъдимият е осъден и да заплати сторените по делото разноски.

- Районен съд Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъдимия А.В.П. за това, че на 07.12.2017г., в землището на с. Росица е превел през границата на страната чужди граждани без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като за деянието е използвано моторно превозно средство, поради което му налага наказание „Лишаване от свобода”  за срок от 11 (единадесет) месеца, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години и единадесет месеца.
Налага на подсъдимия през изпитателния срок  пробационната мярка „Задължителна регистрация по настоящ адрес“  с периодичност 4 (четири) пъти седмично за срок от 3 (три) години и 11(единадесет) месеца.
Подсъдимият е осъден и да заплати сторените по делото разноски.

placeholder
Назад към съдържанието | Назад към главното меню