Пресцентър - - Районен съд Генерал Тошево

Районен съд Генерал Тошево
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ПРЕСЦЕНТЪР

ПРЕСЦЕНТЪР РАЙОНЕН СЪД ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

- Районен съд - Генерал Тошево ОДОБРИ постигнатото споразумение между подсъдимия А.Я.А., неговият защитник и Райнонна прокуратура - Г.Т., като признава подсъдимия за виновен в това, че в частен дом с прекъснато електроснабдяване, сам осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа. Деянието е осъществено механично, посредством директно свързване към електроразпределителната мрежа, на едножилен меден проводник с обща дължина 35 метра, играещ ролята на пряк мост между електроразпределителната мрежа с ниско напрежение и електрически уреди в имота, с което е създал условия за пълно неотчитане на потребената електрическа енергия.
Наложени са наказания от три месеца лишаване от свобода, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от три години и глоба в размер на 100 /сто/ лева.
Възпитателна работа по отношение на подсъдимия през изпитателния срок се възлага на съответния полицейски инспектор от РУ на МВР.
Подсъдимият е осъден и да заплати сторените по делото разноски.

- Районен съд - Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъдимия С.Х.И. за това, че управлявал моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества тетрахидроканабинол, метамфетамин, амфетамин и кокаин, установено по надлежния ред чрез техническо средство „Drager Drug Check 3000”поради което му налага следните наказания:
- Лишаване от свобода за срок от 3 (три) месеца, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години
- Глоба в размер на 250 /двеста и петдесет/ лева.
- Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 7 /седем/ месеца.
Възпитателна работа по отношение на подсъдимия през изпитателния срок се възлага на съответния полицейски инспектор от РУ на МВР.
-Районен съд - Генерал Тошево ОДОБРИ постигнатото между Й.Ч. прокурор в Районна прокуратура - Г.Т., адвокат Д.Ч. в качеството и на защитник на подсъдимия, както и подсъдимия Н.И.Г., споразумение за прекратяване на наказателното производство, по силата на което:
ПРИЗНАВА подсъдимия Н.И.Г. ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,58 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство – Алкотест 7510, поради което му НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца, чието изпълнение отлага за срок от три години.

- По постъпило искане от РП Генерал Тошево, Районен съд - Генерал Тошево определи вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража” по отношение на обвиняемите по досъдебно производство на РУ МВР гр. Генерал Тошево – Г.О.М и В.И.С., като срещу двамата е повдигнато обвинение за това, че на 05. 07. 2019 година в землището на с. Л., община Генерал Тошево, в района между 292-ра и 293-та гранични пирамиди са излезли през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места.

- Районен съд - Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъдимия Н.Г.Н за това, че управлявал моторно превозно средство, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно – 1,82 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство.
На подсъдимия е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три) месеца, чието изпълнение се отлага за срок от три години, както и наказание „Глоба” в размер на 250.00 (двеста и петдесет) лева.
Съдът също така възлага възпитателни грижи на условно осъдения на съответен инспектор при РУ Г.Т., както и лишава подсъдимия Н.Г.Н. от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца.

- Районен съд - Генерал Тошево призна за виновни и осъди подсъдимите Р.В.М., С.С.Д. и Д.А.А. за това, че в съучастие и като съизвършители повредили противозаконно чужди движими вещи.
Наложените на тримата подсъдими наказания са както следва:
Р.В.М.: Налагане на следните пробационни мерки:
-„Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност 2/два/ пъти седмично;
-„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок 8 /осем/ месеца месеца;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 часа годишно за срок от 1 /една/ година.
С.С.Д.: Налагане на следните пробационни мерки:
-„Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 8 /осем/ месеца с периодичност 2/два/ пъти седмично;
-„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок 8 /осем/ месеца месеца;
- „Безвъзмезден труд в полза на обществото“ в размер на 100 часа годишно за срок от 1 /една/ година.
Д.А.А: Налагане на следните пробационни мерки:
-„Задължителна регистрация по настоящ адрес“*** за срок от 6 /шест/ месеца с периодичност 2/два/ пъти седмично;
-„Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок 6 /шест/ месеца месеца;
И тримата подсъдими са осъдени да заплатят сторените по делото разноски.

- Районен съд - Генерал Тошево призна за виновни и осъди две сириски гражданки  за това, че на 26.04.2019г., в землището на с.К., общ. Г. Т., обл. Д., между 150-151 гранични пирамиди, излезли през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е останало в стадия на опита поради независещи от дейците причини.Съдът наложи наказания „Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца, като на основание чл.66, ал.І от НК, отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години, както и глоба в размер на 200.00 (двеста) лева. Подсъдимите са осъдени и да заплатят сторените по делата разноски.

- Районен съд - Генерал Тошево одобри  постигнато споразумение между РП Генерал Тошево, подсъдимия В.П.Д. и неговият адвокат по силата на което признава подсъдимия за виновен в това, че 26.04.2019г., в землището на с.К., общ. Г. Т., обл. Д., между 150-151 гранични пирамиди, превел през границата на страната две сирийски гражданки без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като деянието е останало в стадия на опита, поради независещи от дееца причини. Съдът наложи наказание наказание „Лишаване от свобода” за срок от 9 (девет) месеца, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години. Подсъдимият е осъден и да заплати сторените по делото разноски.

- Районен съд - Генерал Тошево призна за виновнен и осъди подсъдимия Б.С.Р. иракски гражданин за това, че на 26.04.2019г., в землището на с.К., общ. Г. Т., обл. Д., между 150-151 гранични пирамиди, превел през границата на страната две сирийски гражданки без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като при превеждането е използвано моторно транспортно средство. Съдът наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от 11 (единадесет) месеца, като отлага изтърпяването на така
наложеното наказание за срок от 3 (три) години. Подсъдимият е осъден и да заплати сторените по делото разноски. Използваното моторно превозно средство приобщено като доказателство по делото се отнема в полза на държавата.

- Днес в деня в който отбелязване 140 години Българска конституция и професионалния празник на юристите и съдебните служители в сградата на Районен съд - Генерал Тошево се проведе  церемония по награждаването на децата взели участие в конкурса за рисунка "Съда през погледа на децата". Този конкурс е част от образователната кампания "Децата и съда" подета от съда през месец Март.
Гости на церемонията бяха Заместник кмета на Община Генерал Тошево, представител на Регионален инспекторат по Образованието Добрич, директори, преподаватели и деца от Средно училище „Н.Й.Вапцаров“ – гр. Генерал Тошево; ОУ  „Васил Левски“ – с.Преселенци; ОУ „Йордан Йовков“ – с. Красен; ОУ "Христо Ботев" - с. Кардам, ОУ „Христо Смирненски“ – гр. Генерал Тошево и журналисти.
Отчетен беше положителният ефект от образователната кампания и постигане на поставените цели.
Кампанията във вида в който бе реализирана от Районен съд - Генерал Тошево е първа по рода и мащаба си за нашият регион. Посетени бяха общо 6 училища в 5 населени места. На над 300 деца бяха изнесени на тематични лекции съобразени с възрастовата група и им бяха предоставени  информационни брошури изготвени от съда.
Инж. Димо Водкаджиев - лектор в кампанията в своята реч пред гостите сподели: " Във всяко едно от посетените училища видях будни и умни деца, които по свой детски начин попиваха лекционният материал и съдейки по понякога нетипично сериозните за възрастта им въпроси които задаваха мога да твърдя, че те осмисляха и разбираха нещата за които си говорим...Видях, как една непозната за децата тема когато е поднесена по интересен за тях начин, може да грабне вниманието им..."
Над 70 рисунки се получиха в съда за участие в конкурса за рисунка "Съда през погледа на децата".
Комисия съставена от съдии и съдебни служители отличи по три – най-добри рисунки от всяко училище, участвало в конкурса. Една рисунка от всички представени бе отличена със специална награда, а една рисунка бе отличена като големия победител в конкурса.
Авторите на отличените рисунки получиха награди и грамоти връчени им от Административния ръководител на съда Росен Стоянов.
Директори от посетените училища в своите изказвания изразиха своето възхищение от организирането и провеждането на образователната кампания. Изрично беше подчертано от тях, че се надяват и за в бъдеще подобни инициативи да бъдат реализирани.
Представителя на Регионален инспекторат по Образованието Добрич поднесе поздравления и подчерта, че взаимното сътрудничество с Районен съд Генерал Тошево в областта на образователните програми винаги е било на най-високо ниво. Снимки в раздел Галерия

- На 12.04.2019 г. в сградата на Районен съд – Генерал Тошево се проведе „Ден на отворените врати” предвиден по програмата от 2018/2019 г.
Традиционно събитието „Ден на отворените врати“ се съчетава с изнасяне на лекции по Образователната програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.
В днешния ден гости на съда бяха ученици от VIII - те класове от
Професионална гимназия по земеделие „Т.Рачински” и СУ „Н.Й.Вапцаров” от гр.Генерал Тошево.
Учениците се запознаха с дейността на съда, посетиха административните служби и съдебните зали, а след това им беше изнесена лекция от инж. Димо Водкаджиев системен администратор в Районен съд – Генерал Тошево на тема: „Децата и компютърните/кибер престъпленията”. Снимки в раздел Галерия

- РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ 2019 година
Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“, като част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет.
Есетата трябва да бъдат подадени в срок от 01.04.2019 г. до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.iustice.bg. Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.
Обявяването на победителя и връчването на наградата - лаптоп, както и две поощрителни награди - фотоапарати, ще се проведе в Деня на отворените врати на Висшия съдебен съвет - 07.06.2019 г.
В конкурса могат да участват учениците от VIII-ми до XII-ти клас от българските училища в страната. Всеки участник има право да участва с едно есе.
Всяко есе трябва да съдържа следната информация:
- име, презиме и фамилия на участника;
- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
- телефонен номер на училището;
- телефонен номер на участника;
- електронен адрес на училището;
- електронен адрес на участника.
Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:
- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
- Обем: до три печатни страници формат А4;
- Разредка на редове и абзаци: 1,5;
- Подравняване: двустранно;
- Шрифт: Times New Roman;
- Размер на шрифта: 12;
Критерии:
- Демонстриране на познания по темата;
- Теза, съответстваща на формулираната тема;
- Оригиналност и творчески подход;
- Недвусмислено изразяване на лична позиция;
- Удачно подбрани аргументи;
- Използване на подходящи стилово езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
- Спазване на езиковите норми.
Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на Facebook страницата на ВСС.

- В продължение на образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, водена от Районен съд – Генерал Тошево, днес в една от залите на съда на ученици от VIIIа клас от ПГЗ „Т.Рачински” беше изнесена лекция от съдия Петър Петров. За много от тях това беше първо посещение в съда. Младежите  проявиха голям интерес към тематиката на лекцията, а именно „Съдебни процедури с участие на деца и правата на децата в тези процедури, органи, които могат да им предложат подкрепа и защита”. Темата и многото въпроси, която тя породи станаха повод за оживена дискусия.
В края на посещението им всеки от учениците получи като подарък книгата „Конституция на Република България” и информационна брошура.
   


- С второто посещение в ОУ „ Христо Смирненски” гр. Генерал Тошево , приключи първият етап от образователната кампания подета от Районен съд –Генерал Тошево  „Децата и съда”. В рамките този етап бяха изнесени лекции на над 300 деца от IV до VII клас в училищата от  Община Генерал Тошево. Сега инициативата е в ръцете на децата, които за втория етап на кампанията, трябва да нарисуват рисунки на тема –„ Съдът през погледа на децата”.

- Учениците от шестите класове на ОУ "Христо Смирненски" гр. Генерал Тошево превърнаха финалната лекция от образователната кампания на Районен съд - Генерал Тошево "Децата и съда" в едно уникално преживяване... Вниманието с което посрещнаха тази нова за тях материя , отговорите, които даваха на въпросите на лектора, техните смислените и интересни въпроси , всичко това показа едно зряло мислене на децата което е достойно за адмирации. Снимки в раздел Галерия

- Изключително позитивни, усмихнати и любопитни са децата от четвъртите и петите класове на ОУ "Христо Смирненски" гр. Генерал Тошево. Времето определено за лекцията от образователната кампания на Районен съд - Генерал Тошево "Децата и съда" премина неусетно, като учениците демонстрираха зряло мислене и разсъждения редом с доброто си настроение. Снимки в раздел Галерия

- Благодаря Ви за посрещането ОУ "Христо Ботев" с. Кардам. Петата поред лекция от образователната кампания на Районен съд - Генерал Тошево "Децата и съда" премина с много въпроси, добро настроение и обещания за много рисунки. Снимки в раздел Галерия

- Четвъртата поредна дестинация от образователната кампания на Районен съд - Генерал Тошево "Децата и съда" беше в село Спасово. Наши домакини бяха учениците и преподавателите от ОУ "Йордан Йовков".- С усмивки и слънчево настроение от учениците от ОУ "Васил Левски" в село Преселенци бе посрещнат лектора Димо Водкаджиев. Това е третата поредна дестинация  в образователната кампания на Районен съд - Генерал Тошево "Децата и съда". Снимки в раздел Галерия

- Втората дестинация в образователната кампания на Районен съд - Генерал Тошево "Децата и съда" бе в ОУ "Йордан Йовков" в село Красен. Децата изслушаха с интерес лекционният материал и посрещнаха възторжено идеята да нарисуват рисунки достойни за награда...- С посещение в СУ Н.Й.Вапцаров в гр. Генерал Тошево стартира образователната кампания на Районен съд - Генерал Тошево "Децата и съда". В два поредни часа учениците от петите и шестите класове от училището демонстрираха задълбочен интерес към лекционният материал и задаваха въпроси на лектора Димо Водкаджиев. Снимки в раздел Галерия

- Районен съд – Генерал Тошево подема образователна кампания под надслов „Децата и съда“ сред учениците в Община Генерал Тошево с подкрепата на Регионалния инспекторат по образованието.
Целевата група са деца от четвърти до седми клас, досега непопадали в обхвата на работа на Районен съд – Генерал Тошево с ученици. Целта на кампанията е те да научат повече за съда и съдебната система в Република България, чрез изнасяне на тематични лекции съобразени с възрастовата група и предоставяне на информационни брошури изготвени от съда.
За първи път съдебна институция в лицето на Районен съд – Генерал Тошево, организира кампания в такъв мащаб по собствена инициатива.
Лекциите ще бъдат изнесени от магистрати и съдебни служители във всички училища с основни класове, а именно: Средно училище „Н.Й.Вапцаров“ гр. Генерал Тошево, ОУ„Христо Смирненски“ гр. Генерал Тошево, ОУ Васил Левски с. Преселенци, ОУ „Христо Ботев” с. Кардам, ОУ „Йордан Йовков” с. Красен и ОУ „Йордан Йовков” с. Спасово.
Като последващо събитие Районен съд – Генерал Тошево, ще организира конкурс между учениците от училищата взели участие в образователната инициатива, за рисунка на тема „Съда през погледа на децата“.
Всички рисунки ще бъдат организирани в изложба в сградата на Районен съд – Генерал Тошево. Комисия съставена от магистрати и служители на съда ще номинира по три най-добри рисунки от всяко училище, а една рисунка от всички представени, ще бъде обявена за големия победител в конкурса. Авторите на отличените рисунки ще бъдат поканени в Районен съд – Генерал Тошево на 16 април – Деня на Българската Конституция и професионален празник на юристите за да получат награди за проявеното творчество и старание.
С реализирането на тази кампания от Районен съд – Генерал Тошево ще допринесе за повишаване на правната култура на учениците от основните класове .- Районен съд Генерал Тошево одобри споразумение между Районна прокуратура гр. Генерал Тошево, подсъдимите
M.M.Б. и А.И.М., и техните адвокати за прекратяване на наказателно производство по силата на което:
ПРИЗНАВА подсъдимите ЗА ВИНОВНИ в това, че при условията на продължавано престъпление, като непълнолетни, но разбиращи свойството и значението на извършеното от тях и са могли да ръководят постъпките си, в съучастие и като съизвършители са отнели чужди движими вещи и им налага следните наказания:
На подсъдимия М.М.Б.се налага наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез публикация на съдържанието на споразумението на интернет сайта на Община Генерал Тошево за срок от двадесет дни.
На подсъдимия А.И.М.се налага наказание „ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ“, което да бъде изпълнено чрез обявяване в местния печат за срок от двадесет дни.
И двамата подсъдими са осъдени да заплатят сторените по делото разноски.

- На 22.02.2018 г. от 10:30 ч. в Зала № 2 в сградата на Районен съд – Генерал Тошево се проведе годишно отчетно събрание за дейността на съда за 2018 година.
На събранието присъстваха:, Заместник председателят на Окръжен съд – Добрич, Административният ръководител на Районна прокуратура - Генерал Тошево, Кметът на Община Генерал Тошево, Началникът на Гранично полицейско управление Генерал Тошево, Началникът на РУ към ОД на МВР Добрич, Председателя на Адвокатска колегия - Добрич, магистрати и служители на Районен съд – Генерал Тошево.
Председателят на съда съдия Росен Стоянов, представи резюме на обобщения годишен отчетен доклад, в което бяха засегнати основни моменти и показатели за качеството на работата на съда през 2018 г.
Председателя на съда подчерта, че магистратите и съдебните служители са се справили отлично със служебните си задължения, а традиционно добрите взаимоотношения и съдействие между институциите са се запазили и подобрили като това е допринесло за високото качество на свършената работа.
От Доклада става ясно, че Районен съд – Генерал Тошево е работил много добре през отчетния период.
Обсъдени бяха допуснатите грешки, през изминалия отчетен период както и предприетите действия за справянето с тях.
На председателя на Районен съд – Генерал Тошево бяха връчени поздравителни адреси от името на Председателите на Окръжен и Административен съд - Добрич
Представителите на Окръжен съд - Добрич, Районна прокуратура - Генерал Тошево и Адвокатска колегия - Добрич поздравиха магистратите и служителите за отлично свършената работа.
Председателят Росен Стоянов закри събранието, като изказа благодарност на колектива на съда за високия им професионализъм.- Районен съд Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъдимия Р.К.Н. за това, че на 25.01.2019г., управлявал моторно превозно средство – лек автомобил след употреба на наркотични вещества – амфетамин и метамфетамин, установено по надлежен ред, поради което му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години и лишаване от право да управлява МПС за срок от 6 (шест) месеца.

- Районен съд Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъдимия Е.Р.И. за това, че управлявал моторно превозно средство – лек автомобил, след употреба на наркотични вещества – амфетамин и тетрахидроканабинол, установено по надлежен ред, поради което му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) месеца, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца.

- Районен съд Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъдимия С.М.Н.за това, че без надлежно разрешение по чл.73, ал.І и чл.30 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсори и чл.1 и следващите от Наредбата за условията и реда за разрешение на дейностите по чл.73, ал.І от ЗКНВП, придобил и държал високо рискови наркотични вещества поради, което му налага наказание „Лишаване от свобода” за срок от  3 (три) месеца, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за изпитателен  срок от 3 (три) години.
Подсъдимият е осъден и да заплати сторените по делото разноски.

- Районен съд Генерал Тошево призна за виновен и осъди подсъдимия А.В.П. за това, че на 07.12.2017г., в землището на с. Росица е превел през границата на страната чужди граждани без разрешение на надлежните органи на властта и не през определените за това места, като за деянието е използвано моторно превозно средство, поради което му налага наказание „Лишаване от свобода”  за срок от 11 (единадесет) месеца, като отлага изтърпяването на така наложеното наказание за срок от 3 (три) години и единадесет месеца.
Налага на подсъдимия през изпитателния срок  пробационната мярка „Задължителна регистрация по настоящ адрес“  с периодичност 4 (четири) пъти седмично за срок от 3 (три) години и 11(единадесет) месеца.
Подсъдимият е осъден и да заплати сторените по делото разноски.

placeholder
Назад към съдържанието | Назад към главното меню