За съда - Районен съд Генерал Тошево

Районен съд Генерал Тошево
Отиване към съдържанието

Главно меню:

ЗА НАС
Районният съд е основен първо- инстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези,
които със закон са подсъдни на друг съд. Разглежда делата в състав от съдия и двама съдебни
заседатели, освен ако в закона е предвидено друго.

Съдът осъществява правораздаването в Република България. Съдилищата осигуряват равенство и
условия за състезателност на страните в процеса. Разглеждането на делата във всички съдилища
е публично, освен когато законът предвижда друго.

Районен съд Генерал Тошево осъществява правораздавателната си дейност на територията на
община Генерал Тошево и е едно от петте районни съдилища, включени в съдебният район на
Окръжен съд Добрич. Общината с център град Генерал Тошево обхваща четиридесет и две населени
места на площ от 982 кв.км и има 67 км. сухопътна граница с Република Румъния с ГПП - Кардам.

Съдебният район на Районен съд Генерал Тошево обхваща следните населени места:

Генерал Тошево, Ал.Стамболийски, Горицa, Къпиново, Присад, Росен,
Средина, Калина, Малина, Градини, Краище, Огражден, Пленимир,
Рогозина, Росица, Равнец, Чернооково, Балканци, Дъбовник, Кардам,
Писарово, Сърнево, Бежаново, Житен, Конаре, Петлешково, Сноп,
Вичево, Зограф, Красен, Преселенци, Снягово, Вaсилево, Изворово,
Лозница, Пчеларово, Сираково, Великовo, Йовково, Люляково,
Спасово и Узово

placeholder
Назад към съдържанието | Назад към главното меню