Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

 

Трите имена

Входящ номер/ дата

Декларация

Димо Георгиев Водкаджиев

1793/30.05.2018

Декларация

Божанка Желева Томова

1797/30.05.2018

Ивелин Дянков Тонков

1798/30.05.2018

Веска Стоянова Митева

1799/30.05.2018

Марияна Василева Димова

1800/30.05.2018

Мариана Иванова Иванова

1801/30.05.2018

Радостина Илиева Стоянова

1802/30.05.2018

Бойка Цветанова Атанасова

1808/31.05.2018

Димитричка Йорданова Иванова

1827/01.06.2018

Марияна Тодорова Ганчева

1875/04.06.2018

Татяна Василева Георгиева

1883/05.06.2018

Декларация

 

Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

 

Трите имена

Входящ номер / дата

Декларация

Веска Стоянова Митева

1611/11.05.2018

Декларация

Ивелин Дянков Тонков

1615/11.05.2018

Декларация

Димитричка Йорданова Иванова

1638/14.05.2018

Декларация

Божанка Желева Томова

1651/15.05.2018

Декларация

Мариана Иванова Иванова

1652/15.05.2018

Декларация

Марияна Василева Димова

1693/17.05.2018

Декларация

Бойка Цветанова Атанасова

1701/21.05.2018

Декларация

Марияна Тодорова Ганчева

1716/22.05.2018

Декларация

Радостина Илиева Стоянова

1717/22.05.2018

Декларация

Димо Георгиев Водкаджиев

1793/30.05.2018

Декларация

Татяна Василева Георгиева

1883/05.06.2018

Декларация